logo zevij

Missie & Organisatie

 

Missie

De missie van Zevij-Necomij is: “Een essentiële bijdrage leveren aan het verlagen van de integrale kostprijs van de aangesloten groothandels, middels het bundelen van inkoopvolume en het creëren van synergie met en tussen de groothandels en leveranciers, met scherpe inkoopprijzen, goede handelscondities en gerichte dienstverlening als resultaat"
 
Binnen het kader van de missie richt Zevij-Necomij zich op een drietal kernactiviteiten:
 

1. Het versterken van de inkoopkracht ten behoeve van de aangesloten groothandels. Zevij-Necomij streeft binnen de Benelux naar marktleiderschap binnen haar branche;


2. Ketenoptimalisatie door diensten aan te bieden, die leiden tot individuele kostenbesparing bij zowel de groothandels en als de leveranciers. Het gaat hierbij met name om diensten en producten op het gebied van automatisering en management informatie;


3. Een doelmatige en financieel sterke organisatie. Zevij-Necomij streeft in dit verband costleadership na. Naast een goede dienstenverlening aan de aangesloten groothandels en leveranciers is een stevige solvabiliteit en een scherpe kostprijs een voorwaarde voor het goed en concurrerend uitoefenen van je functie op de lange termijn. 

 

Externe organisatie

Zevij-Necomij is een coöperatieve onderneming. Dit betekent dat de activiteiten van Zevij-Necomij zich richten op het belang van de aangesloten groothandels. Deze aangesloten groothandels zijn via de coöperatie, waar ze lid van zijn, indirect de eigenaar van Zevij-Necomij B.V.. Coöperatief ondernemen gaat om het lange termijn voordeel van alle aangesloten groothandels. Dit is een inspanningsverplichting die Zevij-Necomij aangaat met iedere aangesloten groothandel afzonderlijk. De Zevij-Necomij strategie is op dit lange termijn belang gestoeld. Er is een duidelijke visie naar de marktontwikkeling en deze wordt vanuit het lange termijn belang vertaald naar de aangesloten groothandels en leveranciers.

 

 "Coöperatief ondernemen gaat om het lange termijn voordeel

van alle aangesloten groothandels” 


De bestuurlijke organisatie ziet er als volgt uit:

 

    bestuurlijke organisatie   

 

Het Bestuur van Coöperatie Zevij B.A. en Raad van Commissarissen van Zevij-Necomij B.V. bestaat uit:
 

• Dhr. S.M.J. van den Hoven, Voorzitter
• Dhr. J. Vandael;

• Dhr. E.E. IJntema;

• Dhr. E.L.W.M. Zwager;

• Dhr. M.J.E. Lakke
 

De directie van Coöperatie Zevij B.A. en de bestuurder van Zevij-Necomij B.V.:

 

• De heer M.E.L. de Dobbelaere

 

Interne organisatie

De interne organisatie van Zevij-Necomij B.V. ziet er schematisch als volgt uit:

 

 

Alle medewerkers van bovenstaande afdelingen vindt u op de pagina Medewerkers.