logo zevij

VERTAZ

 

Vertaz, brancheorganisatie van technische handelsbedrijven, is een actieve brancheorganisatie en concentreert zich vooral op de volgende aandachtspunten.

 

Opleiding/Scholing

Vertaz heeft, onder de naam Covij, een pakket vakcursussen ontwikkeld met de bedoeling hiermee de vakbekwaamheid van de branche te versterken. Vertaz/Covij werkt hierbij samen met Imko. Zie voor meer informatie: http://vakopleidingen.imko.nl/opleidingen

Per 2014 is de ‘ouderwetse’(tijdrovende) klassikale benadering verlaten en worden de cursussen via e-learning aangeboden. De deelnemer/cursist kan studeren op het moment dat het hem of haar het beste uitkomt.

 

Netwerken

Om van elkaar te leren moet je elkaar ook kennen. Vertaz acht het daarom van belang om momenten – netwerkmomenten – te organiseren waar bedrijfsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Een voorbeeld is Jong Vertaz, een initiatief om jeugdige leden van Vertaz met elkaar in contact te brengen. Bij voorkeur met een leerzaam programma.

 

Samenwerken op brancheniveau

Als het gaat om wet- en regelgeving probeert Vertaz altijd de samenwerking te zoeken met andere betrokken partijen. We noemen hier ABHS en VHS (SKG, PKVW) maar ook EZ base (zie http://www.ez-base.nl/NL/Light)

 

KeurTec

Vertaz heeft zelf, samen met KIWA een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld: KeurTec. Inmiddels is KeurTec ene bekend en gekend begrip geworden in de branche (www.keurtec.nl)