Zevij-Necomij in samenwerking met platform GSES

Zevij-Necomij gaat meer inzetten op duurzaamheid. Met de toenemende aandacht in de maatschappij voor thema’s als de energietransitie, stikstofdepositie, circulair ondernemen en sociale duurzaamheid wordt het overkoepelende thema duurzaamheid steeds belangrijker. Dit zien wij ook terug in de vragen vanuit de markt die wij via de bij ons aangesloten groothandels krijgen. Daarnaast krijgen wij geregeld van leveranciers bericht over behaalde standaarden en certificaten op duurzaamheid.

Als spil in de keten met 265 aangesloten groothandels en 550 leveranciers zijn wij naar onze mening de partij om de verduurzaming van de keten aan te jagen en inzichtelijk te maken voor alle partijen. Het vergelijken van alle duurzame initiatieven en certificaten blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn. Dit is wat we vanuit de markt veelvuldig horen.

Het afgelopen half jaar hebben wij ons uitgebreid georiënteerd op welke wijze wij het beste de duurzaamheidsdata en -informatie zouden kunnen collecteren en beschikbaar stellen aan de bij ons aangesloten groothandels. We zijn hierbij op zoek gegaan naar een partij die gespecialiseerd is in duurzaamheidsdata en deze op een efficiënte manier beschikbaar kan stellen. Met GSES hebben we deze partij gevonden.

 

 

Platform GSES

GSES is een management platform dat in staat is duurzaamheidsinformatie te verwerken tot 1 goed onderbouwde overkoepelende score. GSES staat voor Global Sustainable Enterprise System. GSES is in meer dan 100 landen actief en werkt nauw samen met meer dan 70.000 kleine en grote ondernemingen, onder andere ABB, ABN AMRO, XENOS, Scoutbee, Jumbo, LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland), Boer&Croon, etc….
U kunt meer informatie vinden over GSES door hieronder op de gele button te klikken.

Via koppelingen tussen de diverse relevante databases van GSES en ons eigen IT-systeem zullen we in staat zijn om, op een zo objectief mogelijke manier, duurzaamheidsaspecten te inventariseren en deze op een doelmatige wijze beschikbaar te stellen voor onze groothandels.
In de eerste plaats zullen we starten met een leveranciersbeoordeling. In een latere fase zullen we bezien op welke wijze we gaan starten met de productbeoordelingen. Momenteel hebben we hiervoor diverse pilots lopen. 

Met betrekking tot de leveranciersbeoordeling zal worden aangevangen met het opvragen van op duurzaamheid betrekking hebbende certificaten. GSES zal deze verwerken tot één score van welke de onderbouwing voor u volledig terug te lezen is. Zevij-Necomij zal deze scores middels haar eigen digitale kanalen, waaronder de Zevij-Necomij catalogus, ter beschikking stellen aan de aangesloten groothandels.

 

Ik wil meer informatie over:

Cookies!

Zoals bijna elke website maakt ook deze website gebruik van cookies, waarvan sommige al geplaatst kunnen zijn. Cookies kunnen nodig zijn voor het: functioneren van de site, verzamelen van analytische gegevens, tonen van video’s, integreren van social-media, het mogelijk tonen van relevante advertenties op websites. Als u deze website bekijkt gaan we ervan uit dat u ons toestemming verleent om deze cookies en mogelijk andere technieken te (laten) plaatsen. Lees hier meer over in onze privacy policy.