Zevij-Necomij B.V. neemt Transferro B.V. over

Persbericht / Oosterhout / Zwolle 20 september - Zevij-Necomij B.V. te Oosterhout is de nieuwe eigenaar van Transferro B.V. De afgelopen periode werd steeds duidelijker dat Transferro B.V. in financieel zwaar weer terecht was gekomen. De Vereniging Transferro, aandeelhouder van Transferro B.V., heeft toenadering gezocht tot Zevij-Necomij B.V. en gezamenlijk is er een oplossing gevonden om uit deze benarde financiële situatie te komen.

Sinds 2021 bestaat er al een samenwerking op het gebied van inkoop tussen Transferro en Zevij-Necomij. De inkoop werd centraal geregeld bij Zevij-Necomij en de facturatie van de inkoop verliep via Zevij-Necomij. Voor alle andere activiteiten behield Transferro haar zelfstandigheid, zoals het onderhouden van de verkoopformule Probin, een afdeling categorie management, een ICT- en data-afdeling maar bovenal het exploiteren van een distributiecentrum. Vorig jaar werd besloten een nieuw distributiecentrum te bouwen. Door tegenvallende omzet, hogere bouw- en rentekosten kwam de exploitatie onder druk en kon niet meer worden voldaan aan de EBITDA-eis van de bank en ontstonden er liquiditeitsproblemen.

Met de overname door Zevij-Necomij wordt verwacht snel te kunnen schakelen om een forse kostenbesparing te realiseren. Dit kan op korte termijn door het afbouwen van dubbele voorraden, het zoeken naar logistiek efficiëntere stromen en het afbouwen van dubbele activiteiten. Op de middellange termijn gaat het ook om het verschuiven van de magazijnactiviteiten van Zwolle naar Oosterhout. Al met al gaat het om een verticale integratie in de keten met als doel een kostenbesparing te realiseren en daarmee gunstiger inkoopcondities voor de aangesloten groothandels.

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging Transferro stemde maandagavond in met deze transactie. Arap-John Tigchelaar heeft zijn functie als bestuurder neergelegd en verlaat de onderneming. Het bestuur van Transferro B.V. is overgenomen door Zevij-Necomij B.V..

Ik wil meer informatie over:

Cookies!

Zoals bijna elke website maakt ook deze website gebruik van cookies, waarvan sommige al geplaatst kunnen zijn. Cookies kunnen nodig zijn voor het: functioneren van de site, verzamelen van analytische gegevens, tonen van video’s, integreren van social-media, het mogelijk tonen van relevante advertenties op websites. Als u deze website bekijkt gaan we ervan uit dat u ons toestemming verleent om deze cookies en mogelijk andere technieken te (laten) plaatsen. Lees hier meer over in onze privacy policy.